Szamańskie oczyszczanie w mistycznej atmosferze (dusza, ciało, umysł)

Według znanego amerykańskiego psychologa i pioniera świadomości, Stanley’a Krippnera, szamani to „przypisani wspólnocie magicy – profesjonaliści, którzy świadomie zmieniają swoją świadomość w celu uzyskania informacji od ” duchowego świata

Szamanizm

Ponieważ to nie jest zorganizowana religia jako taka, ale raczej praktyka duchowa, Szamanizm rozciąga się na wszystkie wyznania i wyznania, osiągając głębokie poziomy pamięci przodków. Jako pierwotny system wierzeń, poprzedzający ustaloną religię, ma swój własny symbolizm i kosmologię, jest zamieszkały przez istoty, bogów i totemy, którzy wykazują podobne cechy, chociaż pojawiają się w różnych formach, w zależności od miejsca ich pochodzenia.

~ John Matthews, „Szaman Celtycki”

Wciąż istnieją kultury oparte na szamanizmie, głównie w Ameryce Południowej oraz Azji Północnej, ale nie tylko. W naszej kulturze nie nazywamy wprawdzie szamanami bioenergoterapeutów, wróżów, magów, ale myślenie magiczne powoduje, że wiele osób wyszukuje ich adresy w gazetach czy Internecie i udaje się po pomoc czy poradę, postępując identycznie jak członkowie pierwotnego plemienia, którzy szli do swego szamana.

Kim jest Szaman?

Według znanego amerykańskiego psychologa i pioniera świadomości, Stanley’a Krippnera, szamani to „przypisani wspólnocie magicy – profesjonaliści, którzy świadomie zmieniają swoją świadomość w celu uzyskania informacji od ” duchowego świata „.

Wykorzystują tę wiedzę i moc, aby pomóc i uzdrawiać członków wspólnoty, a także całej społeczności „. Krippner opisuje szamanów jako pierwszych lekarzy, diagnozatorów, psychoterapeutów, duchownych, magików, wykonawców i opowiadaczy.

W kulturach szamańskich wszyscy dorośli są odpowiedzialni za swoje relacje z duchowymi energiami, w tym ze środowiskiem domowym (geografią, zwierzętami i roślinnością), ich przodkami, własnymi osobistymi duchami wspomagającymi i Duchem, Stwórczą Siłą.

Szaman jest jednak wyjątkowy, ponieważ ma nie tylko większe możliwości duchowego podróżowania, ale także wykorzystuje relacje duchowe do tworzenia zmian, które przejawiają się w świecie fizycznym. Ta definicja różnicuje szamanów od innych rodzajów praktykujących. Na przykład niektóre wróżki używają zmienionych stanów świadomości, ale nie podejmują działań w tych zmienionych stanach.

Czym jest Szamanizm?

Szamanizm jest praktyką duchową, którą można znaleźć w kulturach na całym świecie od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy. Przede wszystkim praktyki szamańskie są praktyczne i przystosowalne. Te praktyki współistnieją przez tysiąclecia z różnymi kulturami, systemami rządowymi i zorganizowanymi praktykami religijnymi.

Wiele sformalizowanych religii, od buddyzmu do chrześcijaństwa, pochodziło z starożytnych korzeni szamańskich i wciąż noszących szamańskie nici głębokiego związku z boską we wszystkim. Sam Szamanizm nie jest sformalizowanym systemem przekonań ani ideologii. Jest to raczej grupa działań i doświadczeń szamańskich w kulturach na całym świecie. Praktyki te współistnieją z różnymi kulturami, systemami rządowymi i zorganizowanymi praktykami religijnymi.

Skąd się wziął szamanizm?

Szaman jest jednocześnie czarownikiem, poetą i filozofem, uzdrowicielem i doradcą całego plemienia, potrafi także wyjaśniać znaczenie snów. Pojęcie „szaman” zawiera elementy medyczne, religijne, polityczne. Taki człowiek staje się uzdrowicielem, często stosującym leki ziołowe, liderem politycznym i religijnym. Potrafi przewidywać przyszłość, udziela rad, może przeciwdziałać działaniom złych mocy, okadza przyrządy do polowań, ale np. u aborygenów ma ograniczenia dietetyczne, nie może jeść mięsa kangura.

Początki szamanizmu prawdopodobnie sięgają okresu paleolitu, czyli około 30.000 lat p.n.e. Słowo szaman pochodzi z języka tunguskiego i oznacza „ten, który jest w stanie ekstazy”. Niektórzy badacze zagadnienia sądzą, że słowo to pochodzi od rdzenia „sza” oznaczającego w języku Ewenków wiedzę; szaman to więc ten, który wie. Szaman jest centralną postacią w każdej społeczności uznającej ryty szamańskie. Prawdopodobnie religia szamańska największy rozkwit przeżywała w okresie od III tysiąclecia p. n.e. do VII wieku n.e. wśród Hunów, Awarów, Turków i szczepów mongolskich, Eskimosów.

Skuteczne działania magiczne

Szamańska pomoc to pojęcie znacznie szersze niż tajemnicze śpiewy i tańce. Obejmuje bowiem również:

 • dokładną diagnozę widzianych i niewidzialnych energii jako źródła problemu
 • przeprowadzenie konkretnej choreografii energii potrzebnej do rozwiązania problemu
 • fazę rozprężania, przereagowania, kiedy energie rozwijają się i działają w nowej przestrzeni

Szaman może pomóc poprzez usunięcie niewłaściwie występujących energii lub poprzez zwrócenie energii, które zostały utracone. Obejmuje to odzyskanie duszy w celu uzdrowienia poprzez powrót utraconych części duszy. Pomaga też w Progach, czyli przejściach z jednego etapu życiowego do kolejnego.

Szamani kierują i poruszają energią, aby odbudować harmonię w człowieku, między nim a społecznością, oraz między społecznością a światem duchowym.

Oczyszczanie aury

“Czuję jak coś wysysa moją energię”
“On jest dla mnie jakiś wampirem energetycznym“
“Po rozmowie z nią zawsze jestem potwornie zmęczona”
“Czuję się rozbita”
“Wydaje mi się że za bardzo czuję to co inni”

Są to zdania jakie najczęściej mówią osoby z zaburzeniami aury. Aura w najczęstszym rozumieniu to nasza zewnętrza energia, otoczka poza ciałem która zdrowa i świetlista, chroni nas przed zakłóceniami innych ludzi.

Zdrowa aura jest piękna, przyciąga do naszego życia świetnych ludzi i powodzenie, jesteśmy spokojni a sprawy idą łatwiej.

Od wielu lat rozświetlam energię ludzi.

Prawidłowa diagnoza oraz właściwe oczyszczenie i naprawa aury szybko poprawią stan Twojej energii.

Dlaczego aura jest zanieczyszczona ?

– Znaczna część zanieczyszczeń to nasze własne destrukcyjne myśli, nieprawidłowe poglądy, brak dbania o siebie. Część też bierze się z otoczenia, od “życzliwych” osób. Część zanieczyszczeń nie jest z niczyjej winy, jest np. efektem obocznym chorób.

Rodzaje zaburzeń w aurze, przyczyny i skutki

Dziury w aurze powstają pod wpływem silnych traum. Kiedy one były w przeszłości, lekceważymy je, ale niestety, widać je dość wyraźnie nawet po wielu latach. Wiążą się z wyciekiem energii, osłabieniem, oraz podatnością na wspomniane niżej byty, duchy i choroby. Więcej dziur plus brak skupienia, niezdrowy tryb życia, skutkuje tym że aura zamiast być zintegrowaną, jest widoczna jako pocięta, chaotyczna, rozrzedzona. Może ona wydawać się duża ale tak naprawdę to przynosi tylko kłopoty – dużo ciężej utrzymać ją czystą. Zbyt szybko czuć wtedy emocje i myśli innych ludzi, również te treści na które nie mamy ochoty.

Byty w aurze – czasem można zaobserwować obce, duchowe istoty. Niektóre, takie jak opiekunowie, anioły i inne, są dobre i nam pomagają, inne zaś, negi – szkodzą i uprzykrzają życie. Tak naprawdę występują dość rzadko.

Duchy w aurze – po śmierci jedną z możliwości jest zostanie opiekunem rodziny. Jest to dyskretna i dobra pomoc. Jednak dość często duchy które trzymamy w aurze nie są ani naszymi przodkami, ani nie są przyjazne. Wtedy robi się odprowadzenie dla takiej duszy. Jest to dla niej (i dla wszystkich) wielka ulga, może ona zaznać spokoju.
Innym, bardzo częstym motywem występującym bardzo często i bardzo często mylonym z tymi dwoma rzeczami powyżej są podczepy.
Mówi się że “ktoś na kimś wisi” – to jest dobry opis tego zjawiska. Występuje kiedy słaba energetycznie osoba, za bardzo chce polegać na drugiej, “silniejszej”. Lub, jedna osoba bardzo chce wpływać na czyjeś losy. Rodzajów takich wpływów, określanych czasem mianem wampiryzm energetyczny, jest bardzo dużo.

Każdy człowiek ma swój osobisty kolor aury (czasem więcej). Jest on związany z tym w czym jest dobry oraz robienie czego sprawia mu przyjemność w życiu. Kiedy nasze życie jest zrównoważone, kolor aury jest dość jasny, intensywny. Kiedy jest zmęczenie, depresja – widać szare i czarny kolory w aurze. Czasem widać więcej kolorów na bardziej zewnętrznych częściach aury – pochodzą one od bliskich z którymi jesteśmy związani.

Aura może też być duża lub mała. Kiedy ktoś nie wie jak czerpać z życia, nie umie / nie chce walczyć o swoje, jego aura jest niewielka, często towarzyszy temu postawa “czekania na cud”, pozornego pogodzenia z (kiepskim losem). Warto “obudzić w sobie olbrzyma”, zrobić rzeczy na większą skalę.

Oczyszczanie i usuwanie lęków oraz stresów

Oczyszczanie składa się z 4 sesji.

Sesja 1 – oczyszczanie momentów analogicznych i przeszłych identyfikacji dotyczących źródeł lęku bycia niewystarczająco dobrym, bycia niekochanym oraz lęku przed odrzuceniem.

Sesja 2 – oczyszczanie przeszłych identyfikacji, fragmentów duszy i imprintów karmicznych dotyczących lęku przed niezamierzonymi rezultatami i porażką. Oczyszczanie lęku przed popełnianiem błędów, podejmowaniem ryzyka oraz lęku bycia w błędzie/mylenia się.

Sesja 3 – Oczyszczenie blokad związanych z lękiem przed stratami, bólem, zdradą.

Sesja 4 – Oczyszczenie blokad lęku przed biedą, przed sukcesem i bogactwem. Oczyszczenie zapisów lęków przed chorobą i śmiercią.

Oczyszczanie energetyczne

Oczyszczanie składa się z 3 sesji.

Sesja 1 – oczyszczanie aury: usuwanie bytów, duchów, energii demonicznych. Usuwanie najważniejszych blokad w czakrach. Oczyszczanie negatywnych podłączeń z innymi osobami. Usuwanie podłączeń z innymi energiami. Usuwanie najważniejszych myślokształtów. Oczyszczanie portali i innych uszkodzeń aury.

Sesja 2 – oczyszczanie karmiczne: usuwanie najważniejszych w momencie oczyszczania energii niezasługiwania, niskiego poczucia wartości, porażki, odrzucenia, energii ubóstwa, osamotnienia, lęków, zapisów realizacji karmy swoich rodziców i przodków.

Sesja 3 – oczyszczanie blokad połączenia z własną duszą: usuwanie najważniejszych blokad dostępu do własnej intuicji i duszy (Wyższego Ja). Sprawdzenie i ewentualne usunięcie fałszywych przewodników i innych bytów z wyższych poziomów wibracyjnych. Usunięcie energii i zapisów manipulacji duchowej i realizacji ścieżki życiowej i karmicznej innych bytów.

Oczyszczanie blokad

Oczyszczanie składa się z 3 sesji.

Sesja 1 – oczyszczanie momentów analogicznych i przeszłych identyfikacji dotyczących źródeł niskiej pewności siebie i poczucia wartości. Oczyszczanie zapisów zwątpienia w siebie i swoją wartość. Oczyszczenie blokad pełnego zaufania sobie.

Sesja 2 – oczyszczanie przeszłych identyfikacji, fragmentów duszy i imprintów karmicznych dotyczycących kompleksu pomniejszania swojej roli, bycia nikim. Oczyszczenie zapisów sabotowania siebie. Oczyszczenie archetypów niszczyciela i czarnego maga.

Sesja 3 – Oczyszczenie blokad relacji z „nieznanym otoczeniem”, radzenia sobie z ryzykiem. Oczyszczanie zapisów porażki, wstydu, nieśmiałości.

Program odblokowywania miłości do siebie i innych

Oczyszczanie składa się z 3 sesji.

Sesja 1 – oczyszczanie momentów analogicznych i przeszłych identyfikacji dotyczących źródeł rozgoryczenia i żalu w stosunku do siebie i innych, nienawiści do siebie i innych oraz osądzania siebie i innych.

Sesja 2 – oczyszczanie przeszłych identyfikacji, fragmentów duszy i imprintów karmicznych dotyczycących braku zaufania do siebie, odrzucania swojej tożsamości, karania siebie i destrukcji.

Sesja 3 – Oczyszczenie blokad związanych z byciem ofiarą i archetypem „profesjonalnej ofiary”. Oczyszczenia archetypu męczennika i wybawiciela oraz osoby nadmiernie współczującej.

Oczyszczanie energetyczne

Często nie zdajemy sobie sprawy, że kolejną przyczyną naszych problemów życiowych i zdrowotnych są negatywne ataki energetyczne lub wpływy bytów i duchów (istot energetycznych), które są w naszym otoczeniu lub bezpośrednio w naszej aurze. Do tych wpływów należą m.in. dusze zmarłych, które z jakiś powodów nie odeszły do najlepszego dla nich miejsca, ale i bardzo wiele innych typów istot zarówno ziemskich, jak i pochodzących z innych wymiarów, innych rzeczywistości i światów..

Doczepione byty pobierają naszą energię, wpływają na nasze myśli i działania oraz na nasz stan zdrowia. Niejednokrotnie przenoszą one swoje choroby, które miały za życia do naszego ciała fizycznego. Niekiedy z obecnością bytów idzie w parze opętanie lub nawiedzenie, ale nie ma reguły. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia w przypadku silnie negatywnych istot energetycznych (określanych popularnie jako istoty demoniczne). Są to już takie przypadki kiedy naszym życiem, umysłem i ciałem kieruje istota demoniczna.

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo uzależnienia od bytów i duchów, gdy występują takie symptomy:

 • zmiana sposobu myślenia
 • depresja, stany lękowe, fobie
 • wybuchy złości, wzrost agresji
 • choroba psychiczna
 • zmienność nastrojów
 • myśli samobójcze
 • przygnębienie
 • nagła ochota na alkohol, papierosy czy narkotyki
 • nagła zmiana trybu życia
 • spadek energii
 • problemy z koncentracją i pamięcią
 • nocne przerażenie, męczące sny, koszmary
 • ataki paniki i niepokoju
 • uczucie nie bycia sobą

Z racji dostępności wiedzy i wolności słowa oraz nieodpowiedzialności niektórych osób, są ludzie którzy z dużym skutkiem szkodzą celowo innym.

Takie klątwy działają czasem w sposób bardzo szkodliwy blokując nas w pewnych płaszczyznach życia – zdrowia, finansów, relacji, związków.

Jeżeli jesteście Państwo zdecydowani na sesję, serdecznie zapraszam.